Gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag?

Door Sander Theunissen op dinsdag 25 september 2018

Heeft een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag ook recht op een gedeeltelijke transitievergoeding? In een uitspraak van 14 september 2018 heeft de Hoge Raad zich hierover uitgelaten.
 
Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin gedeeltelijk ontslag volgt, zo kunnen bedrijfseconomische omstandigheden of een blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer leiden tot een vermindering van de arbeidstijd.   
 
De casus
In deze zaak ging het om een lerares die langdurig gedeeltelijk arbeidsongeschikt was. Na twee jaar ziekte werd de arbeidsovereenkomst in overleg tussen partijen geheel beëindigd en kreeg de lerares aansluitend een nieuwe arbeidsovereenkomst, met een vermindering van de arbeidstijd (0,55 fte in plaats van fulltime). Kortom, de lerares ging feitelijk akkoord met een vermindering van de arbeidstijd waarvoor zij arbeidsongeschikt was. 
 
Hoewel beide partijen akkoord gingen met deze wijziging eiste de werknemer toch een transitievergoeding wegens het opzeggen van haar arbeidsovereenkomst. De kantonrechter kende een gedeeltelijke transitievergoeding toe. In hoger beroep oordeelde het hof anders. Er was geen sprake van ontslag omdat de urenvermindering in overleg met de werknemer tot stand was gekomen. Volgens het hof had de lerares dus geen recht op een (hele of gedeeltelijke) transitievergoeding. De lerares stelde daarop cassatieberoep in. 
 
De Hoge Raad
De Hoge Raad overweegt allereerst dat de wet niet voorziet in een gedeeltelijke opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad is echter van oordeel dat in dit geval sprake is van een gedeeltelijke beëindiging – en gedeeltelijke voortzetting – van de arbeidsovereenkomst nu de lerares, door haar omstandigheden, gedwongen is tot het accepteren van een substantiële en structurele vermindering van arbeidstijd. In dit bijzondere geval heeft de lerares recht op een gedeeltelijke transitievergoeding. Belangrijk is dat de Hoge Raad daaraan toevoegt dat dit niet alleen geldt bij gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, maar ook kan gelden voor werknemers die wegens bedrijfseconomische omstandigheden gedeeltelijk worden ontslagen.
 
Aanvullende eisen voor de gedeeltelijke transitievergoeding
De Hoge Raad formuleert in zijn beschikking twee eisen waaraan voldaan moet worden om tot de toekenning van een gedeeltelijke transitievergoeding te komen. Allereerst moet er sprake zijn van een substantiële vermindering van de arbeidstijd. De grens ligt hierbij op een vermindering van ten minste twintig procent. 
 
Ook is vereist dat de vermindering van de arbeidstijd structureel is, oftewel naar redelijke verwachting blijvend zal zijn. Voor de structurele vermindering geeft de Hoge Raad echter geen concrete tijdsduur. De rechter zal dan ook per geval moeten oordelen of de aanpassing in de werktijd slechts voor een bepaalde tijd geldt, of een blijvend karakter heeft. 
 
De gedeeltelijke transitievergoeding moet worden berekend naar evenredigheid van de vermindering van de uren, met als uitgangspunt het loon waarop voorheen aanspraak stond. 
 
Rekenvoorbeeld
In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat een werknemer 40 uur per week werkt. Door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is de werknemer nu nog in staat om 24 uur te werken. De vermindering van de arbeidstijd bedraagt in dit geval 16 uur, zijnde 40 procent. In dit geval dient dus 40 procent van de volledige transitievergoeding te worden betaald. 
 
 
Auteur: 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01