Door Annejet Balm op dinsdag 14 maart 2017

Per 1 juli 2017 treedt de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet ("Arbowet") in werking. De wijzigingen hebben tot doel om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken en de onafhankelijke positie van de bedrijfsarts te vergroten. Wat betekent dit voor uw onderneming? Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen:

 

Rol bedrijfsarts

·         De werknemer heeft directe toegang tot de bedrijfsarts door middel van een "open" spreekuur.

·         De werknemer heeft recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.

·         De bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken en adviseert over preventieve maatregelen.

·         De bedrijfsarts dient een klachtenprocedure te hebben.

·         De werkgever is verplicht om met een de arbodienstverlener een overeenkomst te sluiten dat aan een aantal minimumvereisten moet voldoen: het zogenaamde basiscontract.

 

Preventie en betrokkenheid

·         De preventiemedewerker (niet te verwarren met de bedrijfshulpverlener) krijgt een belangrijkere rol. Elke onderneming dient – nu al - een preventiemedewerker aan te wijzen. Deze is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie ("RI&E") alsmede het adviseren over en het uitvoeren van het arbeidsomstandighedenbeleid.

·         De ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

·         De arbodienstverlener dient eveneens nauw samen te werken met de ondernemingsraad met betrekking tot de maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid.

 

Handhaving

·         De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden tot handhaving en het opleggen van boetes.

·         De Inspectie SZW gaat de aanwezigheid van het basiscontract controleren.

 

Met het oog op de invoering van de wijzigingen is het dan ook aan te raden om uw contract met de arbodienstverlener te controleren en om na te gaan of de positie van de preventiemedewerker afdoende in de RI&E is opgenomen.

 

Meer weten over de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet? Neem contact op met Annejet Balm, advocaat/partner arbeidsrecht, op telefoonnummer +31 20 5736 736 of via e-mail a.balm@lexence.com

Auteur: 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01