Door Jordi Rosendahl op maandag 3 november 2014

Over enkele maanden treedt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. Hierdoor worden grote delen van het arbeidsrecht fundamenteel gewijzigd. Niet baanzekerheid, maar werkzekerheid komt centraal te staan in het arbeidsmarktbeleid. Voor werkgevers en HR-managers gaat er het nodige veranderen. In deze bijdrage bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015, ten aanzien van de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegplicht.

Het kabinet streeft met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Een deel van de wijzigingen treedt per 1 januari 2015 in werking; de rest volgt op 1 juli 2015. De WWZ wijzigt het arbeidsrecht op verschillende onderdelen, zoals de bedenktermijn, ketenregeling, ontslagroute en transitievergoeding. Hieronder zetten we kort de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 uiteen.

Aanzegplicht
De WWZ introduceert een aanzegverplichting voor werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Werkgevers doen er verstandig aan om duidelijke herinneringsacties te administreren, omdat ze bij het niet of niet tijdig voldoen aan deze verplichting een financiële vergoeding ter hoogte van een maandsalaris verschuldigd zijn. Dit geldt voor alle contracten die eindigen op of na 1 februari 2015.

Concurrentiebeding
Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 2015 niet zonder meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij tijdelijke dienstverbanden is het alleen nog mogelijk indien sprake is van een zwaarwegend bedrijfs-/dienstbelang en dit bij het concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen. Voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verandert er niets. Deze beperking geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 worden aangegaan.

Proeftijdbeding
De mogelijkheid een proeftijdbeding op te nemen bij arbeidsovereenkomsten van een half jaar of korter, komt te vervallen. Deze beperking geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 worden aangegaan. Wij zullen u in de komende maanden regelmatig informeren over de de Wet Werk en Zekerheid, waaronder de wijzigingen per 1 juli 2015.

Vragen?
Neem contact op met één van onze partners van het team arbeidsrecht.

Auteur: 
De status van het nieuwe regeerakkoord
op vrijdag 23 februari 2018
De bedenktermijn
op donderdag 14 april 2016
Webinar vergoedingen onder de WWZ
op woensdag 18 november 2015
E-book reorganiseren
op woensdag 24 juni 2015
E-book Wet Werk en Zekerheid
op woensdag 29 april 2015
Minder keuzevrijheid bij ontslag
op maandag 30 maart 2015
Wegversperringen van de Flexwet
op donderdag 22 januari 2015

Contact

Contact

Lexence
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
T: +31 20 5736 736
F: +31 20 5736 737
E: info@lexence.com
I: lexence.com
Postbus 75999
1070 AZ Amsterdam

KvK: 34191068
btw: NL812001217B01